Godula

Hned vedle Javorového vrchu o 200 metrů níže, s asfaltovou cestou až ke startu a zajímavou termikou při severovýchodních směrech - to je Godula. Když na Javorovém vučí, tak na Godule se příjemně svahuje... 

PROVOZNÍ ŘÁD

GODULA
 

OBECNÉ INFORMACE 

1.    Letový terén Godula (T37 m.n.m.) se nachází v severní části Beskyd v katastrálním ůzemí obce Komorní Lhotka. Jedná se o méně frekventovaný terén vhodný k základnímu i pokračovacímu výcviku pilotů PK i ZK, k rekreačnímu a termickému létání. Veškerý pohyb v této lokalitě se řídí tímto provozním řádem.

2.    Vztažný bod startovací plochy: 49°38'48.17"S 18°33'26.62"V.

3.    Vztažný bod přistávací plochy: 49°39'22.37"S 18°33'55.28"V.

4.    Nadmořská výška startovací plochy je 706 metrů.

5.    Nadmořská výška přistávací plochy je 410 metrů.

6.    Dopravní spojení na startoviště je zajištěno pozemní komunikací.

7.    Denní provozní doba letového terénu Godula není nijak omezena, startovat před východem a po západu slunce je zakázáno! Tento zákaz vyplývá z předpisu ZL1.

8.    Provozovatelem a správcem terénu je Beskydská škola létání s.r.o. (www.chciletat.cz).

9.    Hangárovací a skladovací prostor není vymezen.

10.  Ubytování je poskytování na Horském hotelu Ondráš (www.hotelondras.cz).

11.  Letový terén je možno používat celoročně.

12.  
Školy, instruktoři a tandem piloti paraglidingu a závěsného létání, kteří chtějí provádět činnost na tomto terénu, mohou tak činit jen na základě uzavřené Koordinační dohody se správcem letového terénu.

13.
    
Piloti jsou povinni informovat nejbližšího inspektora provozu nebo techniky a správce letového terénu o jakékoliv mimořádné události (letecké nehodě nebo incidentu) a správce letového terénu informovat také o úrazech nebo škodách způsobených při jejich činnosti na tomto letovém terénu bezprostředně po jejich vzniku.

14.   Piloti jsou povinni startovací a přistávací plochy ani jejich okolí nijak neznečišťovat ani jinak nepoškozovat.

13.    
Důležitá telefonní čísla:
- Horská služba Javorový - +420 597 431 703 a +420 607 584 985
- Centrum tísňového volání - 112 a 150

 

A. Startoviště

1.Startovní plocha Severovýchod

Orientace startoviště: 30°

Přístup na startoviště: autem k Horskému hotelu Ondráš, odtud 100 metrů pěšky přes palouk do jeho severovýchodního rohu. 

Překážky v prostoru startu: Po obou stranách průseku jsou vzrostlé stromy, Na pravé straně ve směru letu je vedení elektrického napětí. 

Sklon a povrch plochy: mírný, postupně středně prudký stravnatý svah. 


B. Přistávací plocha


Přístup na přistávací plochu: asfaltovou cestou 300 metrů za obcí Smilovice směrem k Řece odbočit doprava k hospodášským budovám se skladem dřeva, u nich pokračovat dále a po 150 metrech je roh přistávací plochy. 

Rozměry přistávací plochy: 200 x 40 metrů - je to levá zadní část (ve směru letu) velké louky, přistávat v její jiné části je zakázáno.

Překážky a povrch: povrh je travnatý, v zadní části ve směru letu je elektrické vedení. 

Maximální povolený dostup v oblasti Beskyd je FL 095 (2950 m STD), pozor na CTR Mošnov, TMA I Ostrava, TMA II Ostrava (viz ICAO mapa), minimální dohlednost pro létání s PK je 1500 m ve vzdušném prostoru tř. G (do 300 m nad povrchem země) a 5000m v prostoru tř. E (300 m – FL 095).

Užívání letového terénu Godula je bez poplatků.

Osoby pověřené kontrolou dodržování Provozního řádu:
Dalibor Carbol
 (inspektor provozu) +420 603 311 661
Slávek Tmej
 (inspektor provozu) +420 777 091 475
Pavel Pastorek (instruktor paraglidingu) +420 608 466 443

Provozovatel:

Beskydská


Partneři:


HORSKÝ HOTEL
ONDRÁŠ

www.hotelondras.cz