Javorový vrch

Javorový vrch patří mezi nejlepší letové terény v ČR. Dvě nezávislá startoviště, velká přistávací plocha, lanovka, hospůdka u startu i u přistávačky - prostě ideál. 

PROVOZNÍ ŘÁD

JAVOROVÝ VRCH
 

OBECNÉ INFORMACE 

1.             Letový terén Javorový Vrch se nachází v severovýchodní části Beskyd poblíž města Třinec v katastrálním území obce Třinec – Oldřichovice. Jedná se o terén vhodný k základnímu i pokračovacímu výcviku pilotů PK a ZK, k rekreačnímu i termickému výkonnostnímu létání. Veškerý pohyb v této lokalitě se řídí tímto provozním řádem.

2.             Vztažný bod startovní plochy N49°37.735´ E18°37.630´

3.             Vztažný bod přistávací plochy N49°455´ E18°38.383´

4.             Nadmořská výška startovací plochy je 945 metrů.

5.             Nadmořská výška přistávací plochy je 465 metrů.

6.             Dopravní spojení k lanové dráze je zajištěno pozemní komunikací, která vede kolem parkoviště pod lanovou dráhou. Komunikace vedoucí na vrchol Javorového Vrchu je opatřena značkou zákazu vjezdu a výjezd je tudíž možný jen s platným povolením, které vydávají Lesy ČR. Při výjezdu je třeba dávat velký pozor na cyklisty a chodce, kteří se na cestě často vyskytují a také na těžbu dřeva.

7.             Denní provozní doba leteckého terénu Javorový není nijak omezena, startovat před východem slunce a po jeho západu je zakázáno! Tento zákaz vyplývá z předpisu ZL1. Létání za tmy je velice nebezpečné i vzhledem k charakteristice terénu a překážkám na startu i přistání.

8.             Správcem letového terénu Javorový Vrch je Beskydská škola létání (www.chciletat.cz), tel. +420 777 311 661, info@elspeedo.cz, zodpovědná osoba Dalibor Carbol, +420 603 311 661, dali@elspeedo.cz.

9.             Hangárovací či skladištní prostor není vymezen.

10.          Lanová dráha na Javorový (tel. 558 348 028) je v provozu denně od 8 do 17 hodin a jezdí každou celou hodinu, v zimním období pak od 9 do 16 hodin.

11.          Letový terén je možno používat celoročně.

12.          Piloti jsou povinni dodržovat předpis ZL1, instruktoři navíc výcvikovou osnovu PL3.

13.          Školy, instruktoři a tandem piloti paraglidingu a závěsného létání, kteří chtějí provádět činnost na tomto terénu, mohou tak činit jen na základě uzavřené Koordinační dohody se správcem letového terénu Javorový Vrch.

14.          Piloti jsou povinni informovat nejbližšího inspektora provozu nebo techniky a správce letového terénu o jakékoliv mimořádné události (letecké nehodě nebo incidentu) a správce letového terénu informovat také o úrazech nebo škodách způsobených při jejich činnosti na tomto letovém terénu bezprostředně po jejich vzniku.

15.          Piloti i ostatní účastníci letového provozu jsou povinni uvolnit prostor v případě ohrožení zdraví a životů pro navazující záchranné akce. Správce, jím pověřené osoby a členové HS mají v tomto případě oprávnění vydávat pokyny a příkazy všem pilotům i instruktorům.

16.          Piloti jsou povinni startovací a přistávací plochy ani jejich okolí nijak neznečišťovat ani jinak nepoškozovat.

17.          Důležitá telefonní čísla:
- Horská služba Javorový - +420 597 431 703 a +420 607 584 985
- Centrum tísňového volání - 112 a 150

 

A. Startoviště


1. Startovní plocha Sever

Orientace startoviště:


Přístup na startoviště: od horní stanice lanové dráhy pěšinkou směrem k horské chatě Javorový po východní sjezdovce. Od chaty je třeba dojít na sjezdovku Červená V700. Startoviště začíná v její horní části pod chatou HS.
Překážky v prostoru startu: po levé straně lyžařský vlek, vpravo les s vysokými buky.
Sklon a povrch plochy: sklon je v horní části jen mírný, po 40m je zlom, za kterým se sklon znatelně zvětšuje. Povrch je travnatý, upravovaný.

POZOR!!!
Při SZ až Z termickém proudění je po startu velké nebezpečí průletu turbulencí vznikající obtékáním SZ hrany kopce! Je to důvod častých zranění pilotů.

Vzhledem k bezpečnosti a plynulosti provozu je v provozních špičkách sjezdovka rozdělena na části pro rychlý start a pro přípravu ke startu. Prosím respektujte a dodržujte toto rozdělení.


2. Startovní plocha Západ

Orientace startoviště:
 300°

Přístup na startoviště: od horní stanice lanové dráhy pěšinkou směrem k Horské chatě Javorový Vrch po východní sjezdovce. Mezi vysílačem a chatou HS Beskydy začíná horní část startovací plochy.
Překážky v prostoru startu: vpravo kovová konstrukce lyžařského vleku.
Sklon a povrch plochy: travnatý, postupně se svažující.

Tento start je díky svému tvaru vhodný pro Z i SZ proudění.


B. Přistávací plocha


U lanové dráhy (pro paragliding)

Přístup na přistávací plochu:
napravo od parkoviště u spodní stanice lanové dráhy na Javorový.

Rozměry přistávací plochy: 150x100 metrů.

Překážky a povrch: horní část přistávací plochy ohraničuje vedení VVN, na boční straně u parkoviště pak vedení VN. Tyto se potkávají v rohu u spodní stanice lanovky. Plocha se od středu k druhému rohu mírně svažuje. Povrch je travnatý.

Pozor na elektrická vedení! Je třeba se včas orientovat v rozpočtu na přistání a nevykracovat se před tímto vedením, ale až za ním ve směru od kopce. Je možno též nouzově přistát na loukách před vedením VVN.

Maximální povolený dostup v oblasti Beskyd je FL 095 (2950m STD), pozor na CTR Mošnov, TMA I Ostrava, TMA II Ostrava (viz ICAO mapa), minimální dohlednost pro létání s PK je 1500m ve vzdušném prostoru tř. G (do 300m nad povrchem země) a 5000m v prostoru tř. E (300m – FL 095).

Poplatky pro školy, instruktory při základní a pokročilé výuce, tandem piloty řeší Koordinační dohoda. Pro ostatní piloty je užívání letového terénu bez poplatků.

Osoby pověřené kontrolou dodržování Provozního řádu:
Dalibor Carbol
(inspektor provozu) +420 603 311 661
Slávek Tmej
(inspektor provozu) +420 777 091 475
Pavel Pastorek (instruktor paraglidingu) +420 608 466 443
Rado Szwarc (předseda Leteckého klubu Javorový) +420 608 416 246     
Nájemce a provozovatel:

Beskydská škola létáníSponzoři:Partneři tohoto terénu:


Lesy ČR