Lysá hora

Lysá hora je kultovním místm beskydských pilotů. Je nejvyšším vrcholem Beskyd a trefit správný vítr na ní nebývá úplně jednoduché. Ale už jenom více jak hodinový výstup s batohem na zádech krásně pročistí hlavu - a o to při paraglidingu jde. Let ja pak za odměnu - v létě či v zimě.  

PROVOZNÍ ŘÁD

LYSÁ HORA
 

OBECNÉ INFORMACE 

1.     Letový terén Lysá hora 1 323 m n.m se nachází ve střední části Beskyd poblíž obce Ostravice v přírodně hodnotném území Chráněné krajinné oblasti Beskydy. Jedná se o terén složitějšího charakteru pro piloty s dobrou znalostí startů. Tento terén se používá k rekreačnímu i termickému výkonnostnímu létání. Veškerý pohyb v této lokalitě se řídí tímto provozním řádem.

2.     Vztažný bod startovní plochy: 49°32'49.25"N,18°26'52.26"E

3.     Vztažný bod přistávací plochy u Hotelu Bezruč: 49°33'56.27"N,18°25'27.67"E

4.     Nadmořská výška startovací plochy je 1323 metrů.

5.     Nadmořská výška přistávací plochy je 550 metrů.

6.     Dopravní spojení na startoviště není zajištěno. Přístup na startoviště je možný pouze pěšky po vyznačených turistických chodnících. Parkování aut je možné u Hotelu Petr Bezruč.

7.     Správcem letového terénu Lysá hora je Beskydská škola létání (www.chciletat.cz), tel. +420 777 311 661, info@elspeedo.cz, zodpovědná osoba Dalibor Carbol, +420 603 311 661, dali@elspeedo.cz.

8.     Hangárovací či skladištní prostor není vymezen.

9.     Piloti jsou povinni dodržovat předpis ZL1.

10.  Provoz letového terénu je s ohledem na dobu rozmnožování zvláště chráněných druhů živočichů zakázán v jarním období od 1. 4. do 10. 5.!

11.  Startoviště Lysá hora mohou využívat jen piloti s platnou licencí. Základní výcvik je na tomto startovišti zakázán. Zakázány jsou také starty s motorem. Důvodem je minimalizovat rušivé vlivy na bezprostředně navazující zvláště chráněná území – Národní přírodní rezervaci Mazák, Přírodní rezervaci (PR) Malenovický kotel a PR Lysá hora.

12.  Piloti jsou povinni informovat nejbližšího inspektora provozu nebo techniky a správce letového terénu o jakékoliv mimořádné události (letecké nehodě nebo incidentu) a správce startoviště informovat také o úrazech nebo škodách způsobených při jejich činnosti na tomto startovišti a jeho okolí bezprostředně po jejich vzniku.

13.  Piloti i ostatní účastníci letového provozu jsou povinni uvolnit prostor v případě ohrožení zdraví a životů pro navazující záchranné akce. Správce, jím pověřené osoby a členové HS mají v tomto případě oprávnění vydávat pokyny a příkazy všem pilotům i instruktorům.

14.  Při létání a pohybu na letovém terénu Lysá hora se musí piloti řídit veškerými nařízeními a řádem CHKO Beskydy. Piloti musí chránit přírodu, zamezovat jejímu poškozování v prostorách startu a přistání a pečovat o tyto plochy. V případě jakéhokoliv poškození přírody a porušení řádu CHKO je nutné toto nahlásit osobě správci letového terénu.

15.  Důležitá telefonní čísla:
- Horská služba na Lysé hoře: +420 597 431 702 nebo +420 606 769 010

- Centrum tísňového volání: 112 a 150

- Správa CHKO Beskydy: +420 571 654 293

 

A. Startoviště

1.Startovní plocha Severo-západ

Orientace startoviště: 285o

Přístup na startoviště:  Pěšky od parkoviště hotelu Bezruč po modré turistické značce přes hřeben Malchor, odtud po žluté turistické značce až na vrchol Lysé hory. Startoviště se nachází severně od chaty Horské služby v Malenovickém kotli.

Velikost startoviště je pouze pro jeden rozložený padák. Tento start je vhodný jen pro zkušenější piloty. Je třeba startovat ve větru o síle min. 2m/s. Naopak při silném proudění hrozí zafouknutí do rotoru nebo na vysílač. Start je vhodný jen pro piloty, kteří dokážou dobře provádět křížový start spolu s razantním rozběhem. Při silnějším západním proudění v tomto místě často přicházejí i termické turbulence.
Překážky v prostoru startu:   Vlevo i vpravo po stranách jsou vzrostlé stromy do velikosti 10 m.
Sklon a povrch plochy: Sklon
je strmý s povrchem travnatým.

2. Startovní plocha Severo-východ

Orientace startoviště:
20°

Přístup na startoviště: Stejný, jako u Severo-západního startoviště.
Překážky v prostoru startu: Startuje se z vyšlapaného chodníku, proto je potřeba perfektně zvládat padák bez možnosti podbíhání do stran.
Sklon a povrch plochy: střední sklon, vyšlapaný horský chodník.


B. Přistávací plocha


Přístup na přistávací plochu: Od parkoviště hotelu Bezruč pěšky směrem před hlavní vchod odtud směr západ 30 m.

Rozměry přistávací plochy: 80x50 metrů.

Překážky a povrch: Přistávací plocha je olemována vzrostlými stromy. Povrch je travnatý a má mírný sklon. Nutné dávat pozor na možnost vytvoření turbulence vzniklé údolním prouděními při silném západním větru.

Maximální povolený dostup v oblasti Beskyd je FL 095 (2950 m STD), pozor na CTR Mošnov, TMA I Ostrava, TMA II Ostrava (viz ICAO mapa), minimální dohlednost pro létání s PK je 1500 m ve vzdušném prostoru tř. G (do 300 m nad povrchem země) a 5000m v prostoru tř. E (300 m – FL 095).

Užívání letového terénu Lysá hora je bez poplatků.

Osoby pověřené kontrolou dodržování Provozního řádu:
Dalibor Carbol
(inspektor provozu) +420 603 311 661
Slávek Tmej
(inspektor provozu) +420 777 091 475
Patrik Vyhlídal (inspektor provozu) +420 737 576 089
Pavel Pastorek (instruktor paraglidingu) +420 608 466 443

Správce letového terénu:

Beskydská škola létání
Partneři tohoto terénu:

CHKO Beskydy