Foto


PROVOZNÍ ŘÁD

ONDŘEJNÍK - SKALKA
 

OBECNÉ INFORMACE 

 1. Piloti mohou používat startovací a přistávací plochy a cvičnou Tabáškovou louku pouze při splnění zákonných podmínek pro provedení letu:Pilot je držitel platného pilotního průkazu pro použitý typ a kategorii kluzáku.

 2. Kluzák má platný technický průkaz.

 3. Pilot má sjednáno pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem SLZ.

 4. Piloti jsou povinni dodržovat směrnici pro provoz padákových kluzáků (ZL-1).

 5. Při výstupu, startu i samotném letu je zakázáno hlasité volání mezi piloty a jejich doprovodem.

 6. V prostoru startu jsou piloti povinni udržovat pořádek (odpadky si odvážet sebou).

 7. Je zakázáno lámat stromky, či jinak poškozovat přírodu při eventuálním vyprošťování kluzáku z porostu. Při nutnosti zásahu do porostu kontaktujte revírníka společnosti Lesy ČR a.s pana Bára, tel. 724 523 651.

 8. Pilot, který poruší elektrický ohradník, je povinen tuto závadu opravit nebo neprodleně nahlásit panu Macurovi, tel. 731 175 079.

 9. Cvičnou louku a přistávací plochu je možné používat pouze v části označené na mapce.

Parkování

 1. Parkování je možné pouze na příjezdových cestách, v areálu hotelu Horizont a u chaty Dřevař
 2. Při parkování nesmí dojít k zablokování příjezdových cest k okolním pozemkům

Výjezdy

 1. Výjezdy na start a do zákazů vjezdů v oblasti Ondřejníku motorovými vozidly jsou zakázány.
 2. Zákaz vjezdu platí i na cestu k přistávací ploše.

Výstup na start

Piloti jsou povinni před výstupem zkontrolovat směr a sílu větru na hlásiči větru a zabránit tak zbytečným výstupům na start v případě nepříznivých podmínek

Piloti a jejich doprovod jsou povinni pro výstup na startovací plochu (eventuelně sestup) používat výhradně tyto přístupové cesty:

 1. Z nádraží Kunčice p. Ondřejníkem po modré turistické značce
 2. Od přistávací plochy vyznačenou lesní cestou na modrou turistickou značku (viz. plánek)


Start

Piloti jsou povinni do prostoru startu vstupovat v postroji s připraveným kluzákem

Přistání

Přistává se jen na Tabáškově louce, tedy pod cestou. V případě přistání mimo tuto plochu je nutné ji okamžitě opustit a kluzák zabalit na označené ploše.Školy létání a komerční tandemy

 1. Terény mohou využívat pouze školy a komerční tandemoví piloti, kteří mají zaplacené používání ploch.
 2. Škola musí oznámit zahájení výcviku posláním SMS ve formátu „ZAP BLK jméno_školy instruktor počet_kurzistu“ na telefonní číslo 777 080 808 a ukončení výcviku SMS ve formátu „VYP BLK“ na stejné telefonní číslo.

Omezení létání

 1. V období od 15.9. – 30.9. je zákaz používání startovací plochy
 2. Mimo uvedené období jsou piloti povinni opustit tento prostor nejpozději dvě hodiny před západem slunce.

Kontakty pro případ nehody

 1. Tísňové volání 112: 1. Jméno a příjmení; 2. Číslo telefonu; 3. Co se stalo; 4. Kdy a kde se to stalo
 2. Inspektoři provozu: Jiří Večerek 608 435 430, Zdeněk Trčka 608 824 334, Kamil Konečný 608 811 699

Nájemce a provozovatel:


BESKYDSKÝ 
LETECKÝ KLUBPartneři tohoto terénu:

CHKO Beskydy

Lesy ČR