Prašivá

Západní i jižní startoviště na Prašivé nabízí svou nižší polohou ideální podmínky pro trénink i stahování při silnějších západních až jižních větrech. Zvláštní klid a pohoda je na tomhle místě...

PROVOZNÍ ŘÁD

Letový terén
PRAŠIVÁ

 

OBECNÉ INFORMACE 

1. Letový terén Prašivá (706 m.n.m.) se nachází v severní části Beskyd poblíž obce Vyšní Lhoty, na katastrálním ůzemí obce Vyšní Lhoty. Jedná se o terén vhodný k základnímu i pokračovacímu výcviku pilotů PK i ZK, k rekreačnímu, termickému i výkonostnímu létání. Veškerý pohyb v této lokalitě se řídí tímto provozním řádem. 

2. Vztažný bod západní startovací plochy: 49°38'12,43"S 18°28'53,89"V.
3. Nadmořská výška západní startovací plochy je 692 metrů.

4. Vztažný bod jižní startovací plochy: 49°38'10.51"S 18°28'55.90"V.
5. Nadmořská výška jižní startovací plochy je 700 metrů.

6. Vztažný bod přistávací plochy: 49°38'28,99"S 18°28'2,19"V.

7. Nadmořská výška přistávací plochy je 425 metrů.

8. Dopravní spojení na startoviště je zajištěno pozemní komunikací, vjezd jen s povolením majitele cesty – Lesy ČR. Vývozy zajišťuje provozovatel terénu.

9. Denní provozní doba letového terénu Prašivá není nijak omezena, startovat před východem a po západu slunce je zakázáno! Tento zákaz vyplývá z předpisu ZL1.

10. Provozovatelem a správcem terénu je Beskydská škola létání s.r.o. (www.chciletat.cz), tel. +420 777 311 661.

11. Hangárovací a skladovací prostor není vymezen.

12. Ubytování je poskytování na Horské chatě na Prašivé (www.chataprasiva.cz).

13. Letový terén je možno používat celoročně.

14. Školy, instruktoři a tandem piloti paraglidingu a závěsného létání i organizátoři soutěží, kteří chtějí provádět činnost na tomto terénu, mohou tak činit jen na základě uzavřené Smlouvy o užívání s provozovatelem letového terénu.

15. Piloti jsou povinni informovat provozovatele letového terénu o jakékoliv mimořádné události (letecké nehodě nebo incidentu) a také o úrazech nebo škodách způsobených při jejich činnosti na tomto letovém terénu a to bezprostředně po jejich vzniku.

16. Piloti jsou povinni startovací a přistávací plochy ani jejich okolí nijak neznečišťovat ani jinak nepoškozovat. A chránit tyto plochy před takovýmto jednáním ze stran jiných osob.

17. Důležitá telefonní čísla:

- Horská služba Javorový - +420 597 431 703 a +420 607 584 985

- Centrum tísňového volání - 112 a 150

 

A. Startoviště

1. Startovní plocha Západ

Orientace startoviště: 270°

Přístup na startoviště: organizovaným vývozem či pěšky k Horské chatě Prašivá, odtud pěšky přes palouk ke kostelíku a pak pokračovat 50 metrů pod něj směrem na západ. 

Překážky v prostoru startu: Po obou stranách průseku jsou vzrostlé stromy, při bočním větru se za nimi vytváří turbulence. Zvláště ze SZ směru je turbulence nebezpečná a starty v těchto podmínkách nedoporučujeme.

Sklon a povrch plochy: středně prudký, postupně se svažující travnatý svah, ve spodní části pařezy. 

 

B. Startoviště

2. Startovní plocha Jih

Orientace startoviště: 180°

Přístup na startoviště: organizovaným vývozem či pěšky k Horské chatě Prašivá, odtud pěšky přes palouk ke kostelíku a pak pokračovat 30 metrů pod něj směrem na jih. 

Překážky v prostoru startu: Po obou stranách průseku jsou vzrostlé stromy, při bočním větru se za nimi vytváří turbulence. 

Sklon a povrch plochy: středně prudký, postupně se svažující travnatý svah, ve spodní části pařezy. 

 

C. Přistávací plocha

Přístup na přistávací plochu: Příjezdovou asfaltovou cestou spojující obec Vyšní Lhoty a areál Višňovka. 

Rozměry přistávací plochy: 200 x 200 metrů.

Překážky a povrch: povrh je travnatý, po levé straně po směru letu je elektrické vedení. 

Maximální povolený dostup v oblasti Beskyd je FL 095 (2950 m STD), pozor na CTR Mošnov, TMA I Ostrava, TMA II Ostrava (viz ICAO mapa), minimální dohlednost pro létání s PK je 1500 m ve vzdušném prostoru tř. G (do 300 m nad povrchem země) a 5000m v prostoru tř. E (300 m – FL 095).

Užívání letového terénu Prašivá je pro běžné piloty bez poplatků.

Osoby pověřené kontrolou dodržování Provozního řádu:

Dalibor Carbol (inspektor provozu) +420 603 311 661

Slávek Tmej (inspektor provozu) +420 777 091 475

Nájemce a provozovatel:

Beskydská škola létáníPartneři tohoto terénu:

CHKO Beskydy

Lesy ČR

LAA ČR