Komunikátor

Komunikaci mezi členy Klubu zajišťuje klubový web. V internetových formulářích mají členové Klubu možnost:

a. navrhovat náměty na činnost Klubu,
b. hlasovat v anketách vypsaných výkonným výborem,
c. navrhovat vyloučení člena Klubu,
d. vyjadřovat nedůvěru předsedovi či místopředsedovi Klubu.

Komunikátor v klubu