O klubu

Sdružujeme piloty

Nechceme organizaci s průkazy. Chceme volné sdružení rekreačních i profesionálních pilotů, kteří - ať jsou již odkudkoliv - mají zájem na rozvoji létání, letových terénů, ploch a jsou toho ochotni dosáhnout vlastní prací a spoluprací bez hromadění poplatků, které bude místně pověřený dráb vybírat. Klub funguje bez členských poplatků na základech tradiční občanské společnosti.

Napomáháme udržování a zvelebování stávajících startovišť a přistávacích ploch
Klub Piloti v Beskydech nezastává a nebude zastávat funkci správců letových terénů. Zajišťujeme zdroje, které správcům zajistí takové podmínky, aby se mohli o terény vzorně starat.

Jsme prostorem pro vytváření, prosazování a realizaci projektů podporujících létání v Beskydech
Projekty, které vznikají na podporu létání v našem regionu, mají klub k dispozici jakožto partnera při jednání, resp. jako záštitu. Klub je dostatečně silným a odborně vybaveným orgánem pro sepisování projektů a je dostatečně pružný, aby cíl nemizel za hromadou nekonečných jednání, ale aby otcové myšlenek, které bude klub tolik potřebovat, nebyli znechuceni zdlouhavostí a zkostnatělostí.

Ve svých svazech organizujeme profesionální piloty
Také prosazování zájmů profesionálních instruktorů paraglidingu a tandemových pilotů pokládáme za důležitou část naší činnosti. Protože právě profesionální piloti velkou měrou vytvářejí klima v paraglidingovém světě. Kvalitní podmínky pro jejich činnost mají vliv na udržení a rozvoji výuky paraglidingu.

Podílíme se na kulturní i sportovní činnosti
Spolu s partnerskými organizaceni organizujeme srazy a soutěže. Vítání beskydské sezóny, podpora akcí na zvýšení bezpečnosti provozu paraglidingu v Beskydech, beskydské štafetové soutěže, podpora přeletových soutěží v Beskydech - to vše podporujeme a snažíme se napomáhat při realizaci a propagaci.

Rozšiřovat zásady fair play
Jsme přesvědčeni, že otázka obyčejné lidské slušnosti a aspoň základní povědomí o respektu k práci a názoru druhého je i v současné organizaci paraglidingového sportu velmi aktuální. Není vždy jednoduché se zorientovat v tom, kdo chce čeho svými kroky dosáhnout. I přesto ale věříme, že v delším časovém horizontu se vždy pravé důvody jednání lidí jasně projeví. Opovrhujeme těmi, kteří osobní a obchodní zájmy povyšují nad zásady fair play.

Dalibor Carbol
zakladatel o. s. Piloti v Beskydech