Novinky‎ > ‎

Přerušení spolupráce s BLK

přidáno: 2. 3. 2011 10:32, autor: Dalibor Carbol   [ aktualizováno 8. 5. 2011 23:10 ]
Po čtyřleté spolupráci s Beskydským leteckým klubem, ve které Piloti v Beskydech o. s. zajišťovali finance od škol a výrobců paraglidingového vybavení pro financování letového terénu Ondřejník-Skalka, se zástupci Beskydského leteckého klubu rozhodli tuto spolupráci pozastavit.

Jako důvod udali možné nejasnosti ve smlouvách mezi městem Třinec a nájemcem Javorového – společnostní Alvi Pro s. r. o. a v dohodě mezi Beskydskou školou létání a Alvi Pro s. r. o. Díky vstřícnému jednání majitele Alvi Pro s. r. o. přitom měli členové Pilotů v Beskydech o. s. (tedy i školy paragliding, které o členství projevily zájem) možnost bezplatného létání na Javorovém Vrchu. 

Na vysvětlenou je potřeba doplnit, že Beskydský letecký klub o. s. zastupovali Kamil Konečný a později také Karel Janků (provozovatelé Školy paraglidingu při VŠB) a Zdeněk Trčka a Jiří Večerek (provozovatelé školy MAC). O. s. Piloti v Beskydech jsem zastupoval já, Dalibor Carbol (provozovatel Beskydské školy létání). Škola MAC jako jediná škola působící v Beskydech nechtěla do o. s. Piloti v Beskydech vstoupit a jako jediná tedy měla provoz na Javorovém Vrchu zpoplatněný příspěvkem 4000 Kč za rok. Ostatní školy, členové o. s. Piloti v Beskydech měli za poplatek do tohoto sdružení 4000 Kč zajištěn provoz jak na Javorovém Vrchu, tak na Ondřejníku-Skalce (v druhém roce také na Staníku). Všechny takto vybrané peníze byly přitom vždy přeúčtovány na účet Beskydského leteckého klubu o. s. , tedy jen a pouze na provoz letového terénu Ondřejník-Skalka, který spravuje právě Beskydský letecký klub o.s. 

V průběhu roku 2009 proběhly na téma výše uvedených smluv audity právníků obou stran, které se shodly na oprávněnosti a možnost vybírání poplatků na Javorovém Vrchu současným provozovatelem Alvi Pro s.r.o. Ani po právnických rozborech těchto smluv a s takto jasným stanoviskem se zástupci Beskydského leteckého klubu o. s. nebyli ochotni na téma přerušení a možném pokračování naší spolupráce oficiálně vyjádřit. Sami si tedy udělejte názor na to, jestli je to čestné jednání zástupců paraglidingového klubu, nebo účelové jednání, živené obchodními zájmy některých zástupců BLK. Jestli takové jednání buduje nebo poškozuje dobré jméno toho spolku.

Od začátku roku 2009 jsem jakožto správce letového terénu Javorový Vrch předal veškerou agendu související s vybíráním poplatků na Javorovém vrchu zpět do rukou nájemce areálu Javorový Vrch. Financování tohoto startoviště bude pokračovat v už dříve nastaveném schématu, ve kterém běžní piloti na tomto terénu nebudou poplatky zatěžováni a komerčním subjektům, které na Javorovém chtějí provozovat svou činnost bude vytvořen zvláštní ceník. Vybírání poplatků si tedy od tohoto termínu řídí a zajišťuje přímo společnost Alvi Pro s. r. o. Beskydská škola létání se stará o plynulý a bezpečný provoz na tomto terénu, o koordinační dohody se zájemci o komerční užívání startoviště na Javorovém Vrchu a monitoring užívání terénu dalšími subjekty. 

Positivem tohoto problému je alespoň to, že BLK převzalo schéma financování letového terénu Skalka tak, jak bylo vytvořenu a provozováno ve sdružení Piloti v Beskydech. Na náklady se skládají komerční subjekty, běžní piloti nejsou na startovištích naháněni výběrčími - to vnímám jako velmi přínosné.


Dalibor Carbol

Ċ
Dalibor Carbol,
25. 4. 2012 8:04
Ċ
Dalibor Carbol,
25. 4. 2012 7:30
Comments